Hokejová škola

„Progress Control Utility“

 

Czech Wolves Hockey Development School se zabývá celoročním komplexním rozvojem zaměřeným na potřeby jednotlivých hráčů.
Pod dohledem odborníků se věnujeme rozvoji především v oblastech:

 

  • hokejové dovednosti,
  • sportovní psychologie,
  • sportovní medicína,
  • výživa ve sportu,
  • životní styl,
  • fyzioterapie,
  • regenerace – rehabilitace.
 

Spolupráce probíhá rovnoměrně po dobu celého roku tak, aby nepřetěžovala hráče a nenarušovala režim v klubech.

 

Hektický životní styl moderní doby se negativně přenáší i na sportovní výchovu dětí. Vytrácí se přirozený pohyb a tato tendence se negativně odráží také v kolektivním sportu. Každé sportující dítě v určitém věku má svoji osobnost a sportovní předpoklady, které lze ovlivnit.

Aby byl proces zdokonalování hráče co nejefektivnější, je potřeba v první řadě hráče diagnostikovat a navrhnout řešení, které vhodně doplní tréninkový proces v mateřských klubech. V konečném důsledku chybějící relevantní diagnostika vede na jedné straně k přetrénovanosti, nebo na druhé straně k nevyužití potenciálu hráče.

 

Proč být součástí hokejové školy?

 

„Dítě dospívá 20 let/240 měsíců/7 305 dní/175 320 hodin/10 519 200 minut.
 Čas ubíhá všem stejně, nepromarněte ani minutu.“

 

Hokej je fascinující kolektivní hra. Jde o jeden z nejrychlejších sportů na světě, který za poslední desetiletí prošel značným vývojem v rychlosti, výbušnosti, síle, technice a herním myšlení. Na druhé straně vlivem uspěchané doby se u dětí potlačuje přirozený pohyb a spontánní myšlení. Děti neprochází přirozeným vývojem od raného stadia do dospělosti. Na mladé sportovce je vytvářen enormní tlak na výkon ze strany dospělých (například rodina, trenér, škola), kteří ne vždy navzájem spolupracují. Často tlačí děti do kvanta aktivit a ty v důsledku působí v dětském světě jako pohádka od Josefa Čapka O pejskovi a kočičce, jak si vařili dort. Pejsek a kočička také chtěli to nejlepší. Zde to ale odnesl jen zlý pes…

 

Klubové prostředí vs. Individuální program

V České republice je cca 153 mládežnických klubů, do kterých přivedli rodiče své děti. Napříč republikou se liší koncepce a možnosti klubu ohledně výchovy. Kvalita koncepce závisí na kvalitě zázemí, trenérech a především lidském přístupu k dětem. V případech nedostatečné péče nebo potřeby zlepšování dovedností u svých potomků volí rodiče soukromé hodiny či hokejové kempy.

V současné době nabídka mimoklubových aktivit nabírá masivní trend s rozdílnou kvalitou tréninku a koncepcí. Pro rodiče se z toho stává kempová turistika, kdy děti pendlují mezi klubovými tréninky a soukromými hodinami. Tím se vytváří prostředí pro nekoncepční řešení. Nedochází k rovnoměrnému plánování, které zohlední klubové aktivity, školu, životosprávu, osobní život a další aktivity. V dlouhodobém horizontu se tím mládež vystavuje riziku přetrénování a syndromu vyhoření. Individuální příprava je velice prospěšná, tak jako doučování školních předmětů, jež děti potřebují zdokonalit. Důraz by měl být kladen na kvalitu tréninku a zpětnou vazbu. Spolupracujeme s nejlepšími dovednostními trenéry.

 

Specializovaná centra

Nedílnou součástí výchovy dítěte je nutnost sportovat zdravě a efektivně. Sportovní medicína a specializovaná centra jsou i v dnešní době podceňovaným tématem. Přitom jde o jeden z nejdůležitějších stavebních kamenů správného rozvoje.

Rodič by měl dbát především o správnou skladbu jídelníčku, tělovýchovné lékařství, sportovní psychologii, fyzioterapii, životní styl, regeneraci a rehabilitaci.

 

On-line aplikace

On-line aplikace slouží k zaznamenávání a vyhodnocení informací o hráči. Součástí aplikace je odborná publikace, organizér, plánovač. Rodiče tak mají informace pod kontrolou z pohodlí domova.

 

Pro koho je hokejová škola určena?

„Nevytváříme budoucí vyhořelé stroje“

Hokejová škola je určena pro brankáře a hráče do věku 20 let. Jde o děti rodičů, kteří chtějí přirozený a zdravý vývoj svého potomka za pomocí odborníků. Vytváříme komunitu rodin chtějící celoročně, a především pozitivně, pracovat se svými dětmi. Projekt hokejové školy není masovým produktem. Kapacita rodin, kterým se můžeme stoprocentně věnovat, je omezena. Zakládáme si na osobním přístupu a dobré vzájemné spolupráci.

 

Zaujala Vás naše nabídka?

Více informací na www.czechwolves.cz
Chci se dozvědět více o
Hokejová škola